مبینا نصیری : تاملی بر امکان نظارت قضایی بر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب تاملی بر امکان نظارت قضایی بر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا مشاهده می کنید

ابهامتی وجود دارد از جمله این که نسبت این مصوبات با اصل ۷۹ قاتون اساسی چیست و اگر ستاد فراتر از اختیارات تفویضی از سوی شورای عالی امنیت ملی مصوباتی وضع کند سازوکار نظارتی آن چیست آیا صرف امضای مصوبات این ستاد توسط رییس جمهور از حیث حقوقی چنین هدفی را تامین می‌کند
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir