مبینا نصیری : ای شبروان را مشعله!

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب ای شبروان را مشعله! مشاهده می کنید
دنیای امروز همین است که هست. مستکبران برای خلاصی از سالمند و مسکین و ناتوان و مخالف، بیماری تولید و تکثیر می‌کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir