مبینا نصیری : اعمال محدودیت در سفرها مخالف یا موافق موازین حقوق بشری است؟

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب اعمال محدودیت در سفرها مخالف یا موافق موازین حقوق بشری است؟ مشاهده می کنید

با نگاهی کوتاه به شرایط این روز‌های کشور عزیزمان در بحث درگیری با ویروسِ کرونا و پیامد‌های منفیِ همه جانبه آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و …، به نظر می‌رسد توصیفات چهارگانه‌ای که در نظام بین المللی حقوق بشر از یک وضعیتِ اضطراری پیش کشیده می‌شوند، تحقق یافته اند
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir