مبینا نصیری : تصویر اثرگذار از دو خانم پرستار در مرز قرنطینه بیمارستان

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب تصویر اثرگذار از دو خانم پرستار در مرز قرنطینه بیمارستان مشاهده می کنید
در روزهای سخت مبارزه با کرونا تصویر این دو پرستار در صف اول مبارزه با بیماری حسابی وایرال شده است. ملاقات دو دوست در مرز بین محیط قرنطینه و محیط عادی بیمارستانی در کاشان
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir