مبینا نصیری : راه خروج از بن‌بست دموکراسی آمریکایی در افغانستان؛ حکومت موقتی، مشارکتی یا اعتراض خیابانی؟

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب راه خروج از بن‌بست دموکراسی آمریکایی در افغانستان؛ حکومت موقتی، مشارکتی یا اعتراض خیابانی؟ مشاهده می کنید
تیم‌های مختلف انتخاباتی افغانستان که احساس عدم پیروزی در این روند را دارند هر کدام راهی را برون‌رفت از شرایط فعلی پیشنهاد و یا اجرا می‌کنند که باید دید در عمل چه خواهد شد.
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir