مبینا نصیری : معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد غیر کارشناسی است

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد غیر کارشناسی است مشاهده می کنید
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد غیر کارشناسی است. این مناطق برای ایجاد اشتغال، تولید ثروت و صادرات شکل گرفته‌اند ولی هیچکدام از اهداف مذکور محقق نشده است، درحالی که معافیت‌های مالیاتی زیادی دارند.
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir