مبینا نصیری : جلسه ۹ساعته دادگاه جودوی ایران؛ یکماه مهلت آشتی!

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب جلسه ۹ساعته دادگاه جودوی ایران؛ یکماه مهلت آشتی! مشاهده می کنید
دادگاه ورزش آمادگی صدور رای را دارد اما استثنائا این فرصت را به روسای فدراسیون جهانی جودو و ایران داد تا چنانچه بتوانند ظرف کمتر از 30 روز به توافق و تفاهم دست پیدا کنند، دادگاه تفاهم را مبنای رای خودش قرار بدهد
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir