مبینا نصیری : اهدای اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در شهرکرد

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب اهدای اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در شهرکرد مشاهده می کنید
اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در شهرکرد برای پیوند به بیماران نیازمند عضو جداسازی شد
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir