مبینا نصیری : از «معرفی رئیس اداره کل تجارت» تا «جنگ تجاری تمام آسیایی»

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب از «معرفی رئیس اداره کل تجارت» تا «جنگ تجاری تمام آسیایی» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و ششمین روز شهریور ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir