مبینا نصیری : برخورداری صاحبان مشاغل مشارکتی از تسهیلات ماده 100 قانون مالیاتی مشروط شد+سند

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب برخورداری صاحبان مشاغل مشارکتی از تسهیلات ماده 100 قانون مالیاتی مشروط شد+سند مشاهده می کنید
بر اساس بخشنامه معاون سازمان مالیاتی، برخورداری از تسهیلات ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، منوط به آن است که مجموع درآمد ابرازی حاصل از فروش کالا یا خدمات صاحبان مشاغل مشارکتی حداکثر تا سقف 990 میلیون تومان باشد.
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir