مبینا نصیری : حمله مدیر تراکتور به قرارداد حق پخش اینترنتی و تبلیغات محیطی

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب حمله مدیر تراکتور به قرارداد حق پخش اینترنتی و تبلیغات محیطی مشاهده می کنید
نه اطلاع دقیقی از بحث تبلیغات محیطی دارند و نه اطلاع دقیقی از این قرارداد. از سوی دیگر فعالیت غیرشفاف در حوزه حق پخش اینترنتی برای یک سایت اینترنتی است.
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir