مبینا نصیری : تجربه‌های هولناک یک آشپزخانه‌دار تولید «شیشه»

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب تجربه‌های هولناک یک آشپزخانه‌دار تولید «شیشه» مشاهده می کنید
آن موقع برای این که آشپزخانه خودم را راه بیندازم، برای یادگیری تولید شیشه به تهران رفتم. تولید شیشه طوری نیست که بشود روش ساخت را شفاهی و با گفتن یاد بگیری، حتما باید مدتی را شاگردی می کردم تا به طور عملی کار را یاد بگیرم.
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir