مبینا نصیری : از «امضا معاهده بین ایران و شوروی» تا «نقش 4 خانواده در واردات 125 هزار خودرو»

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب از «امضا معاهده بین ایران و شوروی» تا «نقش 4 خانواده در واردات 125 هزار خودرو» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی دوازدهمین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir