مبینا نصیری : مرگ‌و‌میر کارگران و نگهبانان انگلیسی بر اثر کرونا 2 برابر پرسنل بیمارستان‌ها!

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب مرگ‌و‌میر کارگران و نگهبانان انگلیسی بر اثر کرونا 2 برابر پرسنل بیمارستان‌ها! مشاهده می کنید
یک بررسی در انگلیس نشان می دهد آمار مرگ‌و‌میر ناشی از کرونا در کارگران و نگهبانان انگلیسی 2 برابر پرستاران و پزشکان بوده است!
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir