مبینا نصیری : کرونا|انتقاد نخست وزیر الجزایر از کسانی که مردم را به ماسک نزدن تشویق می‌کنند

در مبینا نصیری mobina-nasiri.ir مطلب کرونا|انتقاد نخست وزیر الجزایر از کسانی که مردم را به ماسک نزدن تشویق می‌کنند مشاهده می کنید
نخست وزیر الجزایر افرادی که مردم را به استفاده نکردن از ماسک تشویق می‌کنند به داشتن اهداف سیاسی درپشت پرده متهم کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت mobina-nasiri.ir