مبینا نصیری

صوت/«شریعتی، سیاست، ایران امروز»(۳) – فرهنگ امروز

۲۱ مرداد ۱۳۹۷

  فرهنگ امروز: فایل زیر سخنرانی حاتم قادری در نشستِ «شریعتی، سیاست، ایران امروز» است که در ۵ خرداد ماه ۱۳۹۷ در بنیاد فرهنگی شریعتی برگزار شد. از جمله سخنرانان دیگر این نشست، عباس منوچهری، مراد ثقفی و جواد کاشی بودند.