مبینا نصیری

برنامه و بودجه ۹۷ دانشگاه تربیت مدرس تصویب شد

۱۲ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ در پنجاه و دومین نشست هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس پس از ارائه گزارش وضیعت علمی، پژوهشی و اداری- مالی،  برنامه و بودجه تفصیلی این دانشگاه در سال ۹۷ تصویب شد.

در این نشست اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح اقتصاد مقاومتی ارتقا دانشگاه به تراز بین الملی ۵ دانشگاه برتر کشور تعیین شد.

همچنین ضمن بررسی و تصویب سایر دستورهای اداری و استخدامی دانشگاه، پیشنهادهای دانشگاه برای استفاده از تسهیلات تامین مالی خارجی (فایناس) برای تجهیز آزمایشگاه ها و استفاده از تسهیلات بانکی از محل توثیق اموال دولتی در اختیار برای خرید تجهیزات ضروری آزمایشگاه ها و کارگاه ها و تبدیل به احسن کردن برخی از خوابگاه ها به تصویب رسید.

در این جلسه موضوع چگونگی رفع کسری بودجه دانشگاه و تخصیص ها با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.