مبینا نصیری

ورود سه نسل معیوب دانشگاهی به ایران

۷ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ حسین قدیانی  در نشست «مدیریت دانش در قرارگاه جهاد علمی» در مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: ما می‌خواهیم با ابزار علوم غربی، فرهنگ اسلامی را پیاده‌سازی کنیم که این امر امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: در حوزه علوم انسانی اختلاف‌های مبنایی وجود دارد، چرا که جهان‌بینی اومانیستی با جهان‌بینی اسلامی متفاوت است.

رئیس سازمان بسیج علمی کشور خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که می‌تواند کارآمدی را ایجاد کند، این است که علوم بومی متناسب با نظام جمهوری اسلامی تولید کنیم.

قدیانی اظهار داشت: ما می‌خواهیم در حوزه علوم انسانی با اندیشه غربی موضوعات را اصلاح کنیم. به طور مثال می‌خواهیم با اندیشه غربی، اقتصاد اسلامی داشته باشیم که این موضوع با این روش اجرایی نخواهد شد.

وی گفت: تمام افرادی که در دولت هستند، همگی ادعای کرسی دانشگاهی دارند، اما همچنان موضوع عدم وجود پیوند میان دانشگاه و صنعت مطرح می‌شود.

رئیس سازمان بسیج علمی کشور تأکید کرد: پیوند حوزه و دانشگاه موضوع بسیار مهمی بود که در واقعیت تنها در مراسمی در روز شهادت شهید مفتح این موضوع مطرح می‌شود.

قدیانی عنوان کرد: پس از اعلام موضوع پیوند حوزه و دانشگاه، متونی مانند اخلاق و معارف وارد دانشگاه شد و متونی مانند مبانی کامپیوتر و روش تحقیق نیز وارد حوزه شد.

وی اظهار داشت: از زمانی که افراد حوزه به عنوان روحانی معرفی شده‌اند و آنچه مربوط به مادیات، اجتماع و دولت بود، کنار گذاشته شد، تنها بُعد مسائل اسلامی در حوزه‌ها بررسی می‌شود.

رئیس سازمان بسیج علمی کشور خاطرنشان کرد: در حوزه علمیه ما اصلاً بحث مدرک را نداشتیم، اما اکنون حوزه‌ها امتحان می‌گیرند و به طلاب خود مدرک می‌دهند؛ بنابراین باید بگوییم پیوند حوزه و دانشگاه درواقع به نوعی به ضرر حوزه بوده است.

قدیانی تأکید کرد: پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، همواره موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح می‌شود، اما ما به این موضوع نرسیده‌ایم چرا که بازار را مورد توجه قرار نداده‌ و با محور مشخص فعالیت نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید تغییر رویکرد دهند، گفت: سه نسل از دانشگاه‌ها که شامل دارالفنون، دانشگاه تهران و دانشگاه شریف بوده است، وارد ایران شده، اما هر سه نسل این دانشگاه‌ها معیوب بوده است.