مبینا نصیری

۵۶ برنامه درسی در سه مقطع تحصیلی منسوخ شد

۲۸ تیر ۱۳۹۷

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ محمد رضا آهنچیان  با اشاره به برنامه های درسی منسوخ شده گفت: از ابتدای سال ۹۴ برای مقطع کارشناسی پیوسته ۴ برنامه، برای کارشناسی ارشد ۴۴ برنامه و برای دکتری ۸ برنامه درسی تا تاریخ ۲۴ تیرماه ۹۷ منسوخ شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی ادامه داد: از سال ۹۴ تمام برنامه های درسی، مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع قریب به ۳ هزار برنامه درسی در رشته محل های مختلف، ۸۰۰ برنامه درسی، بیش از ۱۰ سال قدمت داشتند که بازنگری شدند.

 از سال  ۹۴ کارگروه هایی در وزارت علوم برای بازنگری دروس قدیمی فعال شد، تمامی برنامه های درسی قدیمی به روز شد. رویکرد به روز کردن این برنامه ها، با کارآفرینی و کاربردی کردن بوده است.

در فاز دوم بازنگری برنامه های درسی بنا براین است که تمام برنامه های درسی که بیش از ۵ سال قدمت دارند بازنگری شوند.

از اردیبهشت سال ۹۵ دانشگاه‌های سطح یک، این اختیار را داشتند که برنامه های درسی دانشگاه خود را بازنگری کرده و برنامه های درسی را به روز کنند.