مبینا نصیری

من هنوزم کودکم (محمد داوودزاده) – مبینا نصیری

۲۶ تیر ۱۳۹۷

دست‌هایم سوی دستانی که نیست!

می‌شکافد در هوای خیس بارانی ز اشک.

دل‌خوشم

من با امیدی کودکانه

دست‌ گرمی را که پیش از انتظار

می‌فشردم باورانه

بار دیگر بفشرم.

دل‌خوشم

شاید که با رویای شیرینی به خواب

بازگیرد سردی دستان بی‌تابم به‌دست

لیکن اینک

ای دریغ

این من بی‌خواب را دیگر

نمی‌آید به چشم

هیچ رویایی که دستانم پر از دستان اوست.

 

تیر ۱۳۹۶

دسته بندی ها:

  آثار ارسالي, شعر